Услугите ни включват


1. Лице за контакт в България.

2. Организиране на подготвителен курс в Германия за изпита за апробация. Първоначално поемане на разходите за курса, пътуването и нощувките по време на курса.

3. Цялостна подкрепа и конкретна информация за подготовката на необходимите документи за придобиване на апробация в Германия.

4. Покриване на разходите по процедурата за апробация (450,00 €)

5. Покриване на разходите за първия изпит за апробация в Германия, разходи за пътуване и настаняване. (Около 1000, – €)

6. Помощ при подготвянето на документите, необходими за кандидатстване за работа.

7. Конкретни оферти за работа с желаната от Вас специалност след получаване на немска апробация.

8. Подготовка, тренировка и обучение за интервюта в Германия.

9. Цялостна организация и поемане на всички разходи за пътуване и настаняване по време на интервютата и хоспитациите при търсене на работа в Германия

10. Договор за работа съгласно немското законодателство с клиника, болница в Германия.

11. Пълна подкрепа с информация и напътствия за първите формалности в Германия. Регистрация, здравно осигуряване, банкова сметка, лекарски съюз, пенсионна схема и др.

12. Съдействие при търсене на жилище, детска градина, училище.

13. Нашите услуги са напълно безплатни.

14. Ние Ви съветваме и придружаваме с увереност, ангажираност и мотивация по пътя Ви към Германия.