Naše usluge uključuju


1. Osobni konzultant u Vašoj domovini

2. Organizacija tečaja u Njemačkoj kao priprema za ispit za aprobaciju u Njemačkoj, unapred preuzimanje troškova za tečaj, putovanje i smještaj

3. Sveobuhvatna podrška i specifične informacije za pripremu potrebnih dokumenata za dobivanje aprobacije u Njemačkoj

4. Snosimo državnu naknadu za provjeru zahtjeva za aprobaciju ( 450,-€ )

5. Plaćanje prvog ispita za aprobaciju, troškova prijevoza i noćenja u Njemačkoj (cca 1000,-€)

6. Pomoć kod pripreme potrebnih dokumenata za prijavu za posao

7. Konkretne ponude za posao nakon zaprimanja njemačke aprobacije za konkretnu ili željenu specijalizaciju

8. Priprema i vježba za razgovore za posao u Njemačkoj

9. Organizacija i preuzimanje troškova putovanja i smještaja za razgovore za posao i za hospitaciju prilikom traženja posla u Njemačkoj

10. Nakon uspješne prezentacije razgovora za posao i hospitacije, ugovor u skladu s njemačkim zakonom s klinikom ili bolnicom u Njemačkoj

11. Pomoć u ispunjavanju svih potrebnih formalnosti za rad u Njemačkoj. Prijava u Njemačkoj, osiguranja, banka, prijava na liječničkoj komori, prijava na komori za mirovinu

12. Pomoć u pronalaženju stana, vrtića, ili škole

13. Naše uslugu su potpuno besplatne

14. Podržavamo Vas uz povjerljivu suradnju, dugogodišnje kompetencije u posredovanju liječnika na Vašem putu u Njemačku.